Realizované projekty

Firmu VMV Stavby a obchod založil v roku 1997 Jozef Baláž st., ktorý sa rozhodol pustiť do neľahkých a mnohokrát zradných vôd podnikania. Nemyslel len na osobný prospech, ale aj na zamestnancov, ktorý v regióne Spiša ťažko hľadajú patričné zamestnanie. Práca to nie je len drina, ale aj podmienkové a finančné ohodnotenie, s ktorým musia byť spokojné všetky tri strany. Od začiatku je pre nás prvoradým kritériom kvalita. Kvalita pracovníkov, logistických služieb, kvalita konečného produktu. Na tomto spoločnosť VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o. postavila existenciu a aj získavanie nových zákazníkov. Ako sa zákazník rozhodne, je často na subjektívnom názore jednotlivca, ale my si za kvalitou stojíme a sme ju schopní dosiahnuť za každú cenu.

VMV Stavby a obchod s.r.o
Všetky práva vyhradené © 2009
Copyright © 2009