Referencie

Referencie - Zoznam

Investor: Ing. Martin Suchý
Špecifikácia prác: novostavba - rodinný dom, Spišská Belá- Strážky
Realizácia: 8/2009 - prebieha

Investor: Ing. Dalibor Víra s manželkou
Špecifikácia prác: Rodinný dom, Forbasy
Realizácia: 5/2009 - prebieha

Investor: Mesto Podolínec
Špecifikácia prác: rekonštrukcia - Meštianský dom
Realizácia: 2/2008 - prebieha

Investor: Vojenské lesy a majetky SR, o.z. Pliešovce
Špecifikácia prác: rekonštrukcia rodinného domu na prevádzkovú budovu
Realizácia: 2/2008 - 6/2009

Investor: Eric Thomas Petherson a manželka Eva Repková
Špecifikácia prác: novostavba - rodinný dom
Realizácia: 8/2007 - 4/2009

Investor: Vojenské lesy a majetky SR, o.z. Malacky
Špecifikácia prác: novostavba - Strelnica VO Záhorie, Sociálne zariadenia
Realizácia: 3/2008 - 8/2008

Investor: Vladimír Schutz s manželkou
Špecifikácia prác: novostavba rodinného domu
Realizácia: 4/2008 - 6/2009

Investor: Ľudmila Zajacová
Špecifikácia prác: rekonštrukcia rodinného domu
Realizácia: 1/2008 - 3/2008

Investor: VlaM SR Kežmarok
Špecifikácia prác: budova lesnej správy Ihľany - montáž lešenia, zateplenie fasády, oprava obvodového plášťa, oprava podláh, oprava vnútorných omietok, búranie podkladných betónov a poterov, búranie priečok a múrov, montáž hydroizolácie, oprava a výmena klampiarskych konštrukcií, montáž obkladov a dlažieb, oprava kanalizácie a vodovodu, montáž zariaďovacích predmetov, montáž podlahového kúrenia, rekonštrukcia elektroinštalácie, maľby a nátery, búranie chodníkov, montáž nových chodníkov zo zámkovej dlažby
Realizácia: 10/2005

Investor: SPP Poprad
Špecifikácia prác: stavebné úpravy objektov na Hodžovej ulici - montáž lešenia, oprava fasády, oprava a výmena klampiarskych konštrukcií, nátery, oprava sokla, oprava oplotenia
Realizácia: 9/2005 - 10/2005

Investor: Ciachovňa Spišská Belá - SPP
Špecifikácia prác: montáž lešenia, oprava fasády, oprava a výmena klampiarskych konštrukcií, nátery, oprava chodníka
Realizácia: 10/2005

Investor: Mesto Podolínec
Špecifikácia prác: oprava spevnených plôch pri bytovom dome
Realizácia: 9/2005

Investor: VlaM SR Kežmarok
Špecifikácia prác: budova lesnej správy Lomnička - montáž lešenia, zateplenie fasády, oprava podláh, oprava vnútorných omietok, búranie podkladných betónov a poterov, búranie priečok a múrov, montáž hydroizolácie, oprava a výmena klampiarskych konštrukcií, montáž obkladov a dlažieb, oprava kanalizácie a vodovodu, montáž zariaďovacích predmetov, maľby a nátery, výmena okien a dverí, oprava elektroinštalácie
Realizácia: 9/2005

Investor: ZUŠ Tatranská Lomnica
Špecifikácia prác: oprava vnútorných omietok, oprava malieb, nátery radiátorov, nátery olejového sokla, demontáž a montáž zariaďovacích predmetov, osekanie obkladov a dlažieb, montáž obkladov a dlažieb, oprava elektroinštalácie, oprava vykurovacích telies
Realizácia: 8/2005

Investor: Centrum obchodu a služieb Tatranská Lomnica
Špecifikácia prác: montáž a demontáž lešenia, oprava vonkajších omietok, oprava malieb, oprava a výmena klampiarskych konštrukcií, oprava kamenného muriva, búranie poškodených betónových konštrukcií, betonáž záchytnej jímky
Realizácia: 7/2005

Investor: ZŠ Tatranská Lomnica
Špecifikácia prác: montáž a demontáž lešenia, oprava vnútorných omietok, oprava fasády, oprava malieb, nátery radiátorov, nátery olejového sokla, demontáž a montáž zariaďovacích predmetov, osekanie obkladov a dlažieb, montáž obkladov a dlažieb, oprava elektroinštalácie, oprava vykurovacích telies, oprava poškodenej strechy
Realizácia: 7/2005 - 9/2005

Investor: PLS Kežmarok-SPP
Špecifikácia prác: montáž a demontáž lešenia, oprava vonkajších omietok, oprava malieb, oprava a výmena klampiarskych konštrukcií, maľby a nátery, oprava strešnej krytiny, oprava zábradlí
Realizácia: 5/2005 - 6/2005

Investor: Autocamping Haligovce
Špecifikácia prác: novostavba budovy
Realizácia: 3/2005 - 5/2005

Investor: PLS Stará Ľubovňa -SPP
Špecifikácia prác: rekoštrukcia - oprava vnútorných omietok, oprava malieb, oprava oplotenia
Realizácia: 5/2005

Investor: Obecný úrad Forbasy
Špecifikácia prác: rekoštrukcia - oprava vonkajších omietok, oprava malieb a náterov
Realizácia: 3/2005 - 4/2005

Investor: Zdravotné stredisko St.Smokovec
Špecifikácia prác: rekoštrukcia - oprava vnútorných omietok, oprava malieb, nátery radiátorov, nátery olejového sokla, demontáž zariaďovacích predmetov, montáž zariaďovacích predmetov ,osekanie obkladov a dlažieb, demontáž vnútorného vodovodu a kanalizácie, montáž rozvodov vody a kanalizácie, montáž obkladov a dlažieb, oprava elektroinštalácie, výmena a oprava vykurovacích telies
Realizácia: 2/2005

Investor: ZŠ Dolný Smokovec
Špecifikácia prác: Rekonštrukcia ZŠ Dolný Smokovec
Realizácia: 12/2004 - 8/2005

Investor: Polyform, s.r.o.
Špecifikácia prác: rekonštrukcia areálu Polyform I - montáž lešenia, oprava fasády, oprava podláh, oprava vnútorných omietok, oprava a výmena klampiarskych konštrukcií, maľby a nátery, oprava strechy, búranie podkladných betónov a poterov, montáž hydroizolácie
Realizácia:
4/2004 - 9/2005

Investor: Polyform, s.r.o.
Špecifikácia prác: rekonštrukcia areálu Polyform II - montáž lešenia, oprava fasády, oprava obvodového plášťa, montáž sklobetónových konštrukcií, oprava podláh, oprava vnútorných omietok, búranie podkladných betónov a poterov, búranie priečok a múrov, montáž hydroizolácie, oprava a výmena klampiarskych konštrukcií, montáž obkladov a dlažieb, oprava kanalizácie a vodovodu, montáž zariaďovacích predmetov maľby a nátery
Realizácia: 2/2003 - 7/2005

Investor: Motorest Haligovce
Špecifikácia prác: rekonštrukcia - oprava podláh, oprava vnútorných omietok, búranie podkladných betónov a poterov, búranie priečok , montáž nových priečok, montáž hydroizolácie, montáž obkladov a dlažieb, montáž zariaďovacích predmetov, oprava kanalizácie a vodovodu, maľby a nátery, oprava elektroinštalácie
Realizácia:
4/2004 - 9/2004

Investor: Stredisko Centrum Vysoké Tatry
Špecifikácia prác: oprava fasády, oprava vnútorných omietok, oprava a výmena klampiarskych konštrukcií, maľby a nátery, oprava strešnej krytiny, oprava bleskozvodu
Realizácia:
12/2004

VMV Stavby a obchod s.r.o
Všetky práva vyhradené © 2009
Copyright © 2009