Certifikáty

Politika kvality

VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o. je firmou, ktorá pôsobí hlavne v Slovenskej republike.
Snahou spoločnosti je poskytovať služby v oblasti stavebníctva s čo najvyššou úrovňou kvality stavieb.
Trvalé zlepšovanie kvality považujeme za hlavnú prioritu firmy.
S cieľom trvale poskytovať kvalitné služby a trvale zlepšovať ich úroveň sa spoločnosť zaväzuje:

  • udržiavať dobé meno spoločnosti na trhu,
  • zachovávať serióznosť voči zákazníkom s cieľom 100% dodržiavania dohodnutých podmienok,
  • dodržiavať požiadavky, ktoré sú pre spoločnosť záväzné,
  • trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality,
  • pracovať s čo najvyššou ekonomickou efektívnosťou a tým vytvárať priaznivé podmienky pre investorov.

V Podolínci 02.03.2009

Ing. Jozef Baláž - konateľ

VMV Stavby a obchod s.r.o
Všetky práva vyhradené © 2009
Copyright © 2009