O firme

Profil

Firmu VMV Stavby a obchod založil v roku 1997 Jozef Baláž st., ktorý sa rozhodol pustiť do neľahkých a mnohokrát zradných vôd podnikania. Nemyslel len na osobný prospech, ale aj na zamestnancov, ktorý v regióne Spiša ťažko hľadajú patričné zamestnanie. Práca to nie je len drina, ale aj podmienkové a finančné ohodnotenie, s ktorým musia byť spokojné všetky tri strany. Od začiatku je pre nás prvoradým kritériom kvalita. Kvalita pracovníkov, logistických služieb, kvalita konečného produktu. Na tomto spoločnosť VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o. postavila existenciu a aj získavanie nových zákazníkov. Ako sa zákazník rozhodne, je často na subjektívnom názore jednotlivca, ale my si za kvalitou stojíme a sme ju schopní dosiahnuť za každú cenu.

V samotných začiatkoch naša spoločnosť fungovala len na živnostenské oprávnenie za účelom vykonávania veľkej i malej výstavby, od realizácie stavebných diel po predaj stavebného materiálu. Nemali sme veľké oči, vpred nás hnala len snaha byť lepším a niečo dokázať vlastnými silami, bez odkázanosti na iných ľudí. Úplný názov firmy bol Jozef Baláž – VMV Stavby a obchod.

Každým ďalším rokom sme sa rozširovali, prijímali väčší počet pracovníkov a rozširovali svoj okruh pôsobnosti. Reprezentovala nás len naša práca a výborný pocit zo skvele odvedenej práce. Neexistuje nič lepšie, ako si po dokončení prác s majiteľom podať ruku a získať obdiv a pochvalu za odvedenú prácu.

Nefungovali sme už len na stavebnej činnosti, kde naši odborní pracovníci pedantnou prácou odvádzali 100% výkony, ale v roku 2001 sme v sídle našej spoločnosti otvorili stavebniny, ktoré ponúkajú širokú škálu sortimentu. Týmto krokom sme znížili cenu vstupov do realizovaných stavieb a značne sme ušetrili aj na čase strávenom získavaním materiálu a náradia pre zamestnancov firmy. Domáci majstri z blízkeho okolia nájdu vždy to, čo potrebujú a nemusia strácať drahocenný čas naháňaním materiálu. Ten náš je vždy k dispozícii a úroveň kvality spoznáte hneď pri prvom kontakte.

V roku 2009 firma zmenila právnu subjektivitu a stala sa obchodnou spoločnosťou a jej súčasný názov je VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o. Prvoradým cieľom je uspokojovať zákazníkov dodávkou stavebných prác vo vysokej kvalite, v požadovaných termínoch a v prijateľných cenách. O tom či kvalita práce a široký sortiment prác spĺňajú náročné medzinárodné normy svedčí certifikát riadenia kvality ISO 9001:2000, ktoré firma v roku 2009 získala. Nie je to každodenná záležitosť byť tak významne ocenení, ale tvrdou prácou a dvanásťročným snažením si to však firma VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o. zaslúžila. Napredovaním a neustálym zdokonaľovaním stavebných technológii, ale aj kúpou kvalitných a moderných zariadení, ktoré sú na stavbe nevyhnutnou súčasťou, pracujeme na ďalšom napredovaní. Zo svojej snahy nehodláme ustúpiť a radi budeme čeliť ďalším stavebným výzvam.

VMV Stavby a obchod s.r.o
Všetky práva vyhradené © 2009
Copyright © 2009