Nízkoenergetické bývanie

Rekuperácia RD

                

Prečo rekuperácia?

 

Zabezpečíme si prísun čerstvého vzduchu do domu.
Zlepšíme si podmienky na bývanie. Žijeme v zdravšom prostredí.
Zamedzíme veľkým tepelným stratám pri bežnom vetraní.
V RD, prevádzke alebo v kancelárii máme čistý, čerstvý vzduch bez prachu a peľov  (vhodné nielen pre alergikov).
Vetranie pri zatvorených oknách, bez hluku z ulice.
V poslednom čase dochádza k dopytu po nízkoenergetických stavbách.
Realizujú sa nízkoenergetické systémy vetrania ale aj chladenia budov a samozrejme vykurovania.
Hlavným dôvodom je úspora energie na vykurovaní.

      

čo je rekuperácia?

 

Rekuperácia je spätné získavanie odpadového tepla, ktoré by sme pri vetraní cez okno vypustili z budovy.
Odpadové teplo sa rozumie vzduch z miestností budovy, digestora, kúpeľní a toaliet.
Do výmenníka je privádzaný teplý odpadový vzduch z budovy a aj čerstvý vonkajší vzduch bez perachu a peľov.
Odchádzajúci teplý vzduch odovzdá vo výmenníku teplo čerstvému prichádzsjúcemu vzduchu.
Čerstvý vzduch privádzaný do budovy sa ohreje a privádza do miestností.

            

 

ÚČinnosť rekuperačných jednotiek?

 

Účinnosť rekuperácie je v podstate účinnosť spätného získavania tepla, čiže využitie odpadného tepla na predohrev čerstvého vzduchu.
Účinnosť sa udáva v percentách a pri jednotkách DUPLEX. My využívame rekuperačné jednotky, ktoré majú účinnosť do 90%. Podľa výberu rekuperačnej jednotky.

 

 

VMV Stavby a obchod s.r.o
Všetky práva vyhradené © 2009
Copyright © 2009