Nízkoenergetické bývanie

Tepelné čerpadlá

      Tepelné čerpadlo země/voda s vrtem - princip Tepelné čerpadlo země/voda plocha

Čo je tepelné čerpadlo? 

Tepelné čerpadlo funguje na podobnom,ale obrátenom princípe ako chladnička.
Tepelné čerpadlo premieňa teplo odobrané z okolitého prostredia (vonkajší vzduch, voda, pôda) na teplo vhodné na vykurovanie a ohrev teplej vody.
Toto je vykonávané za pomoci kompresora, ktorý na svoju prevádzku potrebuje elektrickú energiu. 
Teda výsledný tepelný výkon získame súčtom enetrgie získanej z vonkajšieho prostredia a energie dodanej na pohon kompresora.

     Tepelná čerpadla větrací vzduch/voda Tepelné čerpadlo voda/voda princip

Typy tepelných čerpadiel 

 

Vzduch / voda - Tepelné čerpadlo vzduch/voda odoberá energiu priamo z vonkajšieho vzduchu a získané teplo využíva pre ohrev vody do kúrenia alebo zásobníka teplej vody.
Vzduch/vzduch - Tepelné čerpadlo odoberá teplo z vonkajšieho vzduchu a ohrieva vzduch vnútri budovy. 
Zem(plocha záhrady) / voda - Tepelné čerpadlo odoberajúce teplo z plochy napr.záhrady.
Zem(vrt) / voda - Tepelné čerpadlo odoberajúce teplo z hĺbky pod povrchom zeme.
Voda / voda - Tepelné čerpadlo odoberajúce teplo zo spodnej vody. Napríklad studňa.

Vykurovací faktor COP 

Pomer medzi elektrickou energiou, ktorá je tepelným čerpadlom spotrebovaná a dodanou tepelnou energiou sa nazýva vykurovací faktor COP.
Vykurovací faktor COP ukazuje, ako je tepelné čerpadlo efektívne (úsporné). Je to pomer medzi vyrobeným teplom a spotrebovanou elektrickou energiou. Čím vyšší vykurovací faktor, tým je prevádzka tepelného čerpadla lacnejšia.   
Vykurovací faktor tepelného čerpadla zem/voda je behom celého roku vysoký. Aj pri mrazoch dosahuje hodnôt až 4,8 (0/35°C)
Vykurovací faktor tepelného čerpadla vzduch/voda behom roku značne kolíše podľa vonkajšej teploty. Pri 7°C nad nulou môže dosahovať rovnako vysokých hodnôt ako tepelné čerpadlá zem/voda, ale pri nižších teplotách klesá na hodnoty 2,9 (pri -7°C) alebo 2 (pri -15°C)

Nový dom alebo rekonštrukcia? 

Pri našich realizáciách používame čerpadlá IVT.
Tepelné čerpadlo je najefektívnejšie ak si vyberiete podlahové vykurovanie pre celý dom.
Inštalácia tepelného čerpadla je najjednoduchšia v novostavbe.
Tepelné čerpadlo je výhodnejšie ako elektrina, plyn, drevo alebo uhlie.
S rekonštrukciou je potrebné začať včas. Je potrebné pamätať na vykurovacie obdobie.
Pri rekonštrukcii si dajte si overiť odborníkovi tepelné stratz a či váš vykurovací systém bude tepelnému čerpadlu vyhovovať.
Ak sa rozhodnente pre čerpadlo vzduch - voda uistite sa či prípadný hluk rekuperačnej jednotky nebude rušiť vás alebo susedov.

 

 

VMV Stavby a obchod s.r.o
Všetky práva vyhradené © 2009
Copyright © 2009