Stavebná činnosť

Zatepľovanie budov

CERTIFIKOVANÝ Zatepľovací systém

VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o. je držiteľom certifikátu a týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie prác pri zatepľovaní, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentami tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia. Jedná sa o  certifikovaný kontaktný zateplovací systém zložený zo stabilizovaných expandovaných polystyrénových fasádných dosiek EPS-F (Polyform) a výstužnej armovacej vrstvy zaopatrené konečnou tenkovrstvou prefarbenou povrchovou úpravou. Široká ponuka druhov a zrnitosti finálnych omietok (KNAUF) umožňuje individuálne a orginálne stvárnenie fasády a jej dlhodobú ochranu voči poveternostným podmienkam.

Výhody zatepľovacieho systému

  • Dá sa aplikovať na všetky druhy stavebných konštrukcií. Tepelnou izoláciou objektu sa súčasne fasáda renovuje.
  • Zamedzuje sa ďalšej degradácii stavebných konštrukcií poveternostnými vplyvmi.
  • Umožňuje zateplenie objektu bez ohľadu na jeho výšku.
  • Odstraňuje tepelné mosty a znižuje teplotné dilatácie stavebných konštrukcií.
  • Vytvára ideálnu pohodu vnútorného prostredia v zime a v lete.
  • Umožňuje estetické a orginálne stvárnenie fasády.
  • Zateplené objekty sa dajú vykurovať úspornými a alternativnými zdrojmi energie.

 

VMV Stavby a obchod s.r.o
Všetky práva vyhradené © 2009
Copyright © 2009